top of page

I Concurs Internacional

de Música de Cambra

Ciutat de Manises

INFORMACIÓ SOBRE LA PASSADA EDICIÓ 2022

TERMINI D'INSCRIPCIÓ FINALITZAT

 

Per tal de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, el Festival Internacional de Música de València convoquen aquest concurs amb les BASES següents.

 

1.- PARTICIPANTS

Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 8 components l'edat mitjana dels quals no superi els 28 anys abans de la publicació de les bases: el dia 1 de març de 2022.

El Concurs és una activitat separada dels Cursos de música i no cal estar inscrit als Cursos per participar al concurs.

Un músic no pot estar inscrit i participar a diversos grups.

Per raons logístiques de l'organització, no s'acceptaran grups compostos per piano.

 

2.- INSCRIPCIÓ

- La inscripció s'obrirà el dia 9 d'abril i finalitzarà el 31 de maig

- Cal enviar un email ainfo@fimvalencia.comamb elDNI de tots els integrants. Pot ser en PDF o imatges. Si algun integrant no té nacionalitat espanyola, podrà adjuntar qualsevol document que acrediti la data de naixement. En aquest mateix email s'haurà d'adjuntar uncurrículum de la trajectòria del grup(concerts, festivals, concursos etc…) i s'han de presentar breument als membres del grup. Es prega enviar tots els documents en un mateix correu electrònic.

- La participació a la Pre-selecció ésgratuïtai finalitza el dia31 de maig(inclusivament). El dia 5 de juny es notificaran els resultats de la preselecció.

- Els 6 grups acceptats per a la fase eliminatòria del 5 de juliol hauran de realitzar uningrés de 50€i informar l'organització delprogramaque tocaran a la fase eliminatòria ia la fase final (en cas de superar la fase eliminatòria).

- El mateix dia de la fase eliminatòria (5 de juliol) s'haurà de lliurar a l'organització del FIMValència3 còpies de les partitures generalsdel repertori a interpretar a la fase eliminatòria. Es prega als participants lliurar les còpies com a mínim 2 hores abans de començar la fase eliminatòria.

- Els grups que passin a la fase final (6 de juliol), hauran de lliurar a lorganització del FIMValència3 còpies de les partitures generalsdel repertori a interpretar a la fase final. Es prega als participants lliurar-ne les còpies almenys 2 hores abans de començar la fase final.

 

3.- PRE-SELECCIÓ

Enregistrament: Els participants inscrits hauran d'enviar un enregistrament de vídeo de màxima qualitat abans del 31 de maig. Els enregistraments poden ser enviats a l'organització mitjançant un link de Youtube, Vimeo, Dropbox, Drive o qualsevol altra plataforma. En cas que l'organització tingui problemes accedint al link, ho comunicarem tan aviat com sigui possible perquè es pugui resoldre amb rapidesa.

L'enregistrament ha d'estar pres amb una càmera frontal que enquadra tots els participants del grup (de cos sencer). No es permeten talls ni edicions. La qualitat de l'enregistrament, tant vídeo com àudio, ha de ser apta per a la valoració correcta de la interpretació.

El repertori a interpretar és lliure i ha de tenir una durada entre 2 i 5 minuts (pot ser només una peça completa o d'un moviment).

Abans del 5 de juny es notificarà a tots els grups el resultat de la preselecció.

 

4.- FASE ELIMINATÒRIA

La fase eliminatòria tindrà lloc el dia 5 de juliol. Les interpretacions es faran a l'aire lliure al Parc els filtres, Manises (València) a partir de les 20.00 h. Podrien realitzar-se en cas de necessitat a la Sala Vicent Ros. (Casa de Cultura C/ Major 91) Manises.

Un màxim de 6 agrupacions seran acceptades per a la fase eliminatòria. Els participants interpretaran en un repertori de lliure elecció amb una durada entre 15 i 20 minuts, conformat per almenys dues peces (o moviments) de diferents períodes. No és obligatori que el repertori sigui original per a l'agrupació en qüestió i es poden interpretar arranjaments.

Els concursants seran responsables del control del minutatge de la interpretació. Es prega als concursants respectar aquests requeriments de minutatge ja que el seu incompliment serà tingut en compte pel jurat.

L'ordre d'interpretació al concurs serà invers a l'ordre d'inscripció, és a dir, els últims inscrits seran els primers a concursar.

 

5.- FASE FINAL

La fase final tindrà lloc el dia 6 de juliol. Les interpretacions es faran a l'aire lliure al Parc els filtres, Manises (València). a partir de les 20.00 h. Podrien realitzar-se en cas de necessitat a la Sala Vicent Ros. (Casa de Cultura C/ Major 91) Manises.

A la fase final participaran un màxim de 3 agrupacions. Els participants interpretaran en un repertori de lliure elecció amb una durada d'entre 20 i 30 minuts. Aquest repertori ha de ser diferent de l'interpretat a la fase eliminatòria i ha d'estar conformat per almenys dues peces (completes) de diferents períodes. No és obligatori que el repertori sigui original per a l'agrupació en qüestió i es poden interpretar arranjaments.

A la prova Final es requerirà que cada concursant presenti breument la seva actuació.

Els concursants seran responsables del control del minutatge de la interpretació. Es prega als concursants respectar aquests requeriments de minutatge ja que el seu incompliment serà tingut en compte pel jurat.

L'ordre d'interpretació al concurs serà invers a l'ordre d'inscripció, és a dir, els últims inscrits seran els primers a concursar.

 

6.- JURAT

El Jurat nomenat a aquest efecte estarà compost per un vocal de l'organització sense dret a vot i 3 artistes internacionals del FIMValencia 2022, els quals seran especialistes en vent fusta, vent metall i corda.

El jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

La decisió del tribunal serà inapel·lable.

 

6.- PREMIS

Primer premi: Diploma acreditatiu retribuït amb1.000 €(*).

Segon premi: Diploma acreditatiu retribuït amb500 €(*).

Tercer premi: Diploma acreditatiu de participació.

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar cap desert o la totalitat dels premis designats.

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria de l'IRPF establert (19%)

Es donaran a conèixer els resultats i es lliuraran els diplomes després de la decisió del jurat.

 

7.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel sol fet de participar al Concurs, accepten totes i cadascuna de les bases del mateix.

 

Es reserva el dret a enregistrar les sessions ia editar l'enregistrament. Els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que aquest enregistrament sigui utilitzat per a la difusió del concurs i sense ànim de lucre.

bottom of page