top of page

III Concurs Internacional

de Música de Cambra

“Ciutat de Manises”

16 i 17 de juliol de 2024

PARTICIPACIÓ GRATUÏTA

Amb la finalitat de difondre la música de cambra i promocionar els grups que la interpreten, el Festival Internacional de Música de València convoquen aquest concurs amb les següents BASES:

1.- PARTICIPANTS

- Podran formar part del concurs qualsevol agrupació de cambra amb un mínim de 2 i un màxim de 8 components l'edat mitjana dels quals no supere els 30 anys abans de la publicació de les bases: el dia 10 de maig de 2024.

- El Concurs és una activitat separada dels Cursos de música i no és necessari estar inscrit en els Cursos per a participar en el concurs.

- Un músic no pot estar inscrit i participar en diversos grups.

- Els grups que necessiten instruments de percussió, es faran càrrec de l'instrumental.

- La sala comptarà amb un piano de mitja cua afinat.

- El grup guanyador de l'anterior edició no podrà presentar-se.

 

2.- INSCRIPCIÓ

- La inscripció s'obrirà el dia 10 de maig de 2024 i finalitzarà el 15 de juny de 2024, havent-se enviat tots els documents abans de l'últim dia.

​​

- Després de realitzar la inscripció en línia, s'haurà d'enviar un email a info@fimvalencia.com amb el DNI de tots els integrants. Pot ser en *PDFs o en imatges. Si algun integrant no té nacionalitat espanyola, podrà adjuntar qualsevol document que acredite la seua data de naixement. En aquest mateix email s'haurà d'adjuntar un currículum de la trajectòria del grup (concerts, festivals, concursos etc…) i s'ha de presentar breument als membres del grup. Es prega enviar tots els documents en un mateix email.

- La participació en la *Pre-selecció és gratuïta i finalitza el dia 15 de juny de 2024 a les 23.59. El dia 19 de juny de 2024 es notificaran els resultats de la *pre-selecció.​

- Els grups que passen a la FASE FINAL del 17 de juliol de 2024, hauran d'entregar a l'organització del *FIMValencia 3 còpies de les partitures generals del repertori a interpretar.

Es prega als participants entregar les còpies almenys 2 hores abans de començar la FASE FINAL.

 

3.- *PRE-SELECCIÓ

Gravació: Els participants inscrits hauran d'enviar una gravació de Vídeo de màxima qualitat abans del 15 de juny de 2024. Les gravacions poden ser enviades a l'organització a través d'un link de YouTube, *Vimeo, *Dropbox, *Drive o qualsevol altra plataforma. En cas que l'organització tinga problemes accedint al link, el comunicarem al més prompte possible perquè es puga solucionar amb rapidesa.

Email: info@fimvalencia.com

La gravació ha d'estar presa amb una càmera frontal que enquadrament a tots els participants del grup (de cos sencer). No es permeten corts ni edicions. La qualitat de la gravació, tant vídeo com àudio, ha de ser apta per a la correcta valoració de la interpretació.

El repertori a interpretar és lliure i ha de tindre una duració entre 2 i 5 minuts (pot ser una peça completa o d'un moviment solament).

El dia 19 de juny de 2024 es notificarà a tots els grups el resultat de la *pre-selecció.

4.- PROVA ACÚSTICA

Tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2024 a partir de les *16h a la Sala Vicent Ros, Manises, o el mateix dia 17 si fora necessari per necessitat justificada d'algun grup.

5.- ACTE D'OBERTURA

Tindrà lloc el dia 16 de juliol de 2024.  A les *20h actuarà el grup *Terreta Saix, guanyador de l'edició de 2023 de l'II  Concurs Internacional de Música de Cambra “*Ciutat de Manises”. En finalitzar es realitzarà un *piscolabis.

6.- FASE FINAL

La FASE FINAL tindrà lloc el dia 17 de juliol de 2024. Les interpretacions es realitzaran a la Sala Vicent Ros, Manises (València) a partir de les 18.00 h.

​​

En la fase final participaran un màxim de 5 agrupacions. Els participants interpretaran en un repertori de lliure elecció amb una duració entre 15 i 20 minutos. Aquest repertori ha d'estar conformat, si és possible, per dues peces de diferents períodes i algun o alguns moviments solts d'altres obres si fora necessari per a arribar als 15 minuts.

No és obligatori que el repertori siga original per a l'agrupació en qüestió i poden interpretar-se arranjaments.

​​

Es requerirà que un representant de cada agrupació present breument la seua actuació.

Els concursants seran responsables del control del *minutaje de la seua interpretació. Es prega als concursants respectar aquests requeriments de *minutaje ja que el seu incompliment serà tingut en compte pel Jurat.

​​

L'ordre d'interpretació en el concurs serà invers a l'ordre d'inscripció, és a dir els últims inscrits seran els primers a concursar.

7.- JURAT

El Jurat nomenat a aquest efecte estarà compost per un vocal de l'organització sense dret a vot i 3 artistes nacionals o internacionals del *FIMValencia 2024, els quals seran especialistes en vent fusta, vent metall i corda.

​​

El Jurat qualificador tindrà en compte la dificultat del repertori i el nivell dels grups participants.

​​

La decisió del tribunal serà inapel·lable.

8.- PREMIS

Primer premi: Diploma acreditatiu retribuït amb 1.000 € (*).

Segon premi: Diploma acreditatiu retribuït amb 500 € (*).

​​

En qualsevol cas, el Jurat podrà declarar cap desert o la totalitat dels premis designats.

​​

(*) A aquestes quanties se li aplicaran el percentatge de reducció corresponent en matèria de l'IRPF establit (19%)

​​

Es donaran a conéixer els resultats i s'entregaran els diplomes després de la decisió del jurat.

9.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Els concursants, pel mer fet de participar en el Concurs, accepten totes i cadascuna de les bases d'aquest.

 

Es reserva el dret a gravar les sessions i a editar la gravació. Els concursants cedeixen els seus drets com a intèrprets, renunciant a qualsevol reclamació posterior, sempre que l'esmentada gravació siga utilitzada per a la difusió del concurs i sense ànim de lucre.

bottom of page