top of page

Termes i condicions

Introducció

A continuació, s'exposen els termes i condicions relatius a la inscripció al FIMValència 2023 (VII edició) i al FIMValència "Junior" 2023, que se celebrarà del 18 al 22 de juliol de 2023 (ambdós inclusivament) al Conservatori Superior de Música " Joaquín Rodrigo" de València, c/ Ricardo Muñoz Suay, s/n, 46013 València, Espanya. 

Organització

El Festival Internacional de Música de València 2023 és un esdeveniment organitzat per l'Associació Cultural FIMValencia (G40595092) i sota la direcció de Jose Luis Cortell Añó, Jose Miguel Rodrigo Dorce i Jose Antonio Soria amb el nom de la marca registrada FIMVALENCIA.

Activitats incloses al FIMValència 2023

La inscripció al FIMValència 2023 dóna dret a l'alumne a participar en el curs intensiu de música que se celebrarà del 18 al 22 de juliol al Conservatori Superior de Música "Joaquín Rodrigo" de València.

Inscriure's en aquests cursos inclouen les activitats següents:

 • Tots els alumnes actius assistiran diàriament a classes col·lectives de lespecialitat escollida, activitats complementàries i formaran part duna de les agrupacions del FIMValència 2023. La quantitat de classes individuals dependrà del tipus dinscripció elegit.

 • Els alumnes "oients" no rebran classes individuals.

 • Assistir als concerts que se celebraran dins del marc del propi festival.

 • Si cal, l'organització prepararà i lliurarà un diploma acreditatiu de la realització del curs en format PDF.

Responsabilitats:

 • L'organització té una assegurança de responsabilitat civil contractada durant els dies del festival a la seu del FIMValència

 • L'organització del FIMValència no es fa càrrec dels danys i els desperfectes que l'alumne pugui ocasionar a altres persones o institucions durant la setmana del festival.

 • L'Organització del FIMValència no es fa càrrec dels danys i els desperfectes dels objectes materials de l'alumne durant la setmana del festival.

 • L'Organització del FIMValència no es fa responsable de la salut i el benestar dels alumnes dins ni fora del centre.

Mitjà de pagament:

 • Es podrà fer el pagament a través de pagament amb targeta, pagament amb IBAN o per transferència manual.

Assegurança de cancel·lació:

 • El preu de l'assegurança de cancel·lació és del 10% del preu del tipus d'inscripció escollit.

 • Si per alguna raó heu de cancel·lar la vostra assistència al FIMValència 2023, se us retornarà la quantitat pagada per la matrícula íntegrament, menys la quantitat de l'assegurança de cancel·lació i una quota de transferència de 3€.

 • L'assegurança de cancel·lacions tindrà validesa fins al dia 3 de juliol de 2023 inclosa. L'assegurança de cancel·lacions deixarà de tenir validesa el dia 4 de juliol de 2023. No es tornarà l'import pagat a les cancel·lacions efectuades a partir del 4 de juliol de 2023.

 • L'assegurança de cancel·lació només afecta la inscripció del curs. El preu de l'allotjament, els àpats i la participació en l'audició de l'alumnat no es pot tornar en cap cas.

Allotjament:

 • El festival tindrà a la vostra disposició allotjaments compartits amb altres alumnes del festival.

 • La data d'entrada serà el dilluns 17 de juliol a la tarda i la sortida el diumenge dia 23 de juliol al matí.

 • El preu és de 300€ per a 6 nits (50€ per persona i nit), sense esmorzar.

 • Si estàs interessat/da en contractar allotjament a través de nosaltres, recomanem que ens contactis abans de fer la inscripció per assegurar-ne la disponibilitat. Pots fer-ho a través de WhatsApp o trucant-nos al +34 611 60 36 97.

 • Els allotjaments seran compartits amb altres alumnes del festival del mateix sexe, d'edats similars i en llits separats.

 • Per contractar l'allotjament, l'alumne/a ha de ser més gran de 18 anys i haurà d'abonar una fiança de 50€ en metàl·lic que serà tornada en finalitzar el festival.

Dinars i dinars:

 • El restaurant-cafeteria del nostre edifici estarà obert ia la disposició de l'alumnat durant tot el festival.

 • Per assegurar la disponibilitat de menús de mig dia per a l'alumnat, recomanem contractar els àpats amb antelació juntament amb la matrícula. El restaurant ens ha ofert un preu reduït pels menús contractats amb antelació a 8€ (40€ els 5 dies).

 • No obstant això, també hi ha multitud de restaurants al voltant del centre, i fins i tot un centre comercial.

Dret de desistiment:

 • Els alumnes inscrits podran exercir el seu dret de desistiment durant un termini de 14 dies naturals, comptadors des de la data de l'ingrés en compte, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. 

 • Aquest dret s'haurà d'exercir mitjançant un escrit dirigit a l'adreça de correu electrònic info@fimvalencia.com

 • El reemborsament al compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 14 dies naturals a partir de la recepció de l'escrit de desistiment i es descomptaran 3€ per despeses de gestió a la transferència.

 • En qualsevol cas, no existirà aquest dret de desistiment a partir de 14 dies naturals abans del començament del Festival (a partir del 21 de juny del 2022 inclusivament).

 • En cas que, per qualsevol motiu, no es pugui celebrar alguna o algunes de les activitats previstes, aquesta circumstància no generarà cap dret de reemborsament, sinó que el temps que s'hagués dedicat a l'activitat cancel·lada s'invertirà en altres activitats de naturalesa similar. . De la mateixa manera, la substitució d'uns professors per altres tampoc no generarà cap dret de reemborsament, sempre que es tracti de professors d'igual qualitat.

Malaltia o indisposició:

 • Si un alumne no pot assistir al festival a causa de malaltia o altre motiu de força major, no tindrà dret al reemborsament de la inscripció. En contraprestació, ia causa de no poder gaudir plenament del FIMValència 2023, aquest alumne rebrà un descompte exclusiu del 20% per a la matrícula del FIMValència 2024. Aquest dret al descompte no serà aplicable si en el moment de notificar-ho, el festival ja ha començat.  

 • Si a un professor li resulta impossible assistir al festival a causa de malaltia o altre motiu de força major,  serà substituït per un de nivell professional semblant.

Faltes de conducta:

 • Aquells alumnes que no segueixin les instruccions marcades per l'Organització, així com aquells que mostrin un comportament que no s'ajusti als mínims que exigeix tota convivència (manca de respecte als professors o als companys, danys a les coses oa les persones, etc.) .) podran ser apartats del desenvolupament del curs de manera immediata, per l'Organització (sense perjudici dels danys de què aquest o el seu representant legal haguessin de respondre). En cas que es tracti de menors d'edat, l'Organització es posarà en contacte amb el seu representant legal (d'acord amb la manifestació efectuada a l'autorització per a menors d'edat lliurada).

Autorització per a l'ús d'imatges:

Acceptant els termes i condicions s'atorga permís a l'Organització del FIMValencia  a fer fotografies o Video del Festival: (El concepte “imatge” inclou vídeo, fotografia fixa o un altre mitjà de captació, en format digital, paper o d'un altre tipus, i es pot fer servir qualsevol mitjà de registre o reproducció de les imatges captades)

 

I per la present, autoritzo a l'entitat l'ús i publicació de les imatges o vídeos per al propòsit de difusió públic o privat de l'acte:

 • Festival Internacional de Música de València

 • Del 18 al 22 de juliol de 2023 a València

 • Classes individuals, classes col·lectives, concerts, concursos, exposicions, assaigs i durant totes les activitats ocorregudes dins de l'horari del FIMValència 2023.

 

Per la present, jo i els meus successors o cessionaris eximim el centre i els seus empleats, i qualsevol altra persona que participi en la meva atenció, i els seus successors i cessionaris, de tota responsabilitat davant de qualsevol reclam per danys o d'indemnització que sorgeixi de les activitats autoritzades per aquest acord.

Privadesa Web:

 • La recopilació de la informació en aquest lloc web només es realitzarà en les formes que s'especifiquen en aquesta declaració.

 • FIMValencia recull la informació a través del nostre lloc web quan es fa la inscripció. La informació personal donada a FIMValencia a través de la nostra web quan es realitza una inscripció no serà mai transferida a terceres parts. La informació de les inscripcions no processades serà destruïda.

 • La informació recopilada no serà utilitzada per crear perfils del client basats en històries de visites o compres.

 • Si la nostra política de privadesa canviés, seria informada a través d'un correu electrònic oa la nostra pàgina web.

 • Se'ns permet enviar emails de màrqueting per informar sobre les activitats que organitzem. En qualsevol moment podreu anul·lar la subscripció d'aquests e-mails.

 • Davant de qualsevol problema els usuaris poden contactar amb FIMValència per correu electrònic a info@fimvalencia.com

 • Compromís de confidencialitat i protecció de dades

 • Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en els nostres formularis tindran com a única finalitat poder servir a les vostres peticions. No es destinaran en cap altre cas a cap altra finalitat, ni es lliuraran en cap cas a terceres parts, dacord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 • El dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podrà ser exercitat enviant-se el corresponent escrit a info@fimvalencia.com

 • Inscrivint-te al FIMValència 2023 o FIMValència "Junior" 2023, estic d'acord amb aquests termes i condicions.

bottom of page