top of page

FIMValència2023

FIMValencia 2023 està dirigit a músics professionals i alumnes de música dels cursos més avançats,amb una edat mínima de 15 anys i 3r d'ensenyaments professionals com a estudis musicals mínims finalitzats. Si un alumne més jove o amb menys estudis desitja accedir al FIMValència 2023, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres abans de fer la inscripció i facilitar-nos un enregistrament perquè el nostre professorat l'avaluï.

Els cursos tindran lloc a València, (ESPANYA) al Conservatori Superior de Música de València “Joaquín Rodrigo” y es realitzaran del 18 al 22 de juliol (5 dies), en l'horaride 9:00 a 18:00.

L'OBERTURA DE LA INSCRIPCIÓ ÉS EL

1 DE MAIGA LES 09:00

(hora espanyola peninsular)

Els alumnes del Conservatori Superior de Música de València “Joaquín Rodrigo” tindran accés a un descompte del 10% en el preu de la inscripció fins el 14 de maig a les 23:59 (hora espanyola peninsular). Després de fer el pagament, l'alumne haurà de facilitar-nos un document certificativo com a "Alumne del CSMV" Joaquín Rodrigo. En cas que no rebem el certificat abans del 31 de maig, la matrícula quedarà anul·lada i la quantitat serà reemborsada reduint 3€ per despeses de gestió. No es permet contractar allotjament o menjars utilitzant aquest descompte.

Tots els alumnes actius assistiran diàriament a classes col·lectives de lespecialitat escollida, activitats complementàries i formaran part duna de les agrupacions del FIMValència 2023. La quantitat de classes individuals dependrà del tipus dinscripció elegit.

Les places són limitades i seran adjudicades per rigorós ordre dinscripció. En el moment dassolir el límit de places, es realitzarà una llista despera.

L'estructura dels horaris es la següent:

 • 09:00-10:00 Classes col·lectiva de les diferents especialitats

 • 10:00-11:30 Classes individuals / Activitat complementària

 • 11:30-12:00 PAUSA

 • 12:00-14:15 Classes individuals / Activitat complementària

 • 14:15-15:30 PAUSA

 • 15:30-18.00 Classes individuals / Activitat complementària / Agrupacions

Tipus d'inscripció:

REDUÏDA:

 • Preu: 289€

 • 3 Classes individuals de 45 minuts (repartides durant tota la setmana). Tots els alumnes tindran almenys una classe individual amb cada professor de lespecialitat escollida.

BÀSICA:

 • Preu: 449€

 • 5 Classes individuals de 45 minuts (repartides durant tota la setmana). Tots els alumnes tindran almenys una classe individual amb cada professor de lespecialitat escollida.

COMPLETA:

 • Preu: 619€

 • 7 Classes individuals de 45 minuts (repartides durant tota la setmana). Tots els alumnes tindran almenys una classe individual amb cada professor de lespecialitat escollida.

 • Pianista acompanyant inclòs per a una de les classes. Unes setmanes abans del festival, contactarem amb els alumnes per concretar la peça a treballar amb el pianista. L'alumne/a s'haurà de fer càrrec de fer-nos arribar la partitura del pianista.

NO ACTIU:

 • Preu: 100€

 • No rep classes individuals. Assistència com a oient durant tota la setmana i participació activa en les activitats complementàries no incloent-hi les agrupacions.

Audició de l'alumnat:

 • En finalitzar les classes de dijous i divendres, els/les alumnes tindran la possibilitat de participar a les audicions de l'alumnat, interpretant una peça o moviment d'un màxim de 10 minuts.

 • El festival proporcionarà pianista acompanyant per a tothom que ho precisi. L'alumne/a haurà de facilitar a l'organització la part de piano com a mínim dues setmanes abans del començament del festival (dia límit el 2 de juliol). L'alumne/a tindrà dret a fer dos assajos de 20 minuts i actuar a l'audició. El preu és de 100€.

 • Els/les alumnes també poden participar a l'audició fent-se càrrec d'un pianista de manera privada o si la peça no requereix pianista acompanyant. El preu de participació és de 20€.

 • Els horaris per a les audicions d'alumnes són el dijous 20 de juliol i el divendres 21 de juliol a partir de les 19.00 al Conservatori Superior de Música.

Agrupacions:

 • Tots els alumnes formaran part en alguna de les agrupacions i rebran classes i assaigs per preparar el concert.

 • La direcció del FIMValència, juntament amb el professorat internacional, realitzarà la selecció i el repartiment de l'alumnat en les diferents agrupacions que el festival ofereix. Aquest repartiment tindrà en compte linstrument i el nivell requerit per poder interpretar les peces. Lalumnat serà informat amb antelació per així poder preparar el repertori degudament.

 • La mida i la plantilla de les agrupacions pot canviar d'acord amb el nivell i el nombre d'alumnat que assisteixi al FIMValència.

 • El concert de cloenda serà el dissabte 22 de juliol a partir de les 18:30​

Grups de música de cambra:

 • Si tots els membres d'un grup de cambra ja format es matriculen al FIMValència 2023, se'ls ofereix la possibilitat de poder actuar a l'audició d'alumnes

 • A més, tindran la possibilitat de rebre una masterclass de càmera gratuïta amb un dels professors del Festival. L'elecció del professor estarà a càrrec de la direcció del Festival i tindrà en compte el tipus d‟agrupació i la disponibilitat del professorat.

 • Després que tots els membres es matriculin al FIMValència 2023 individualment, caldrà enviar un email a info@fimvalencia.com expressant el desig de participar en els concerts i enviant els noms complets de tots els membres del grup de cambra, així com un enregistrament perquè la direcció del festival comprovi que el grup recull les característiques adequades per poder participar en aquest concert.

 • En cas de participar-hi, es podrà sol·licitar un certificat acreditatiu de participació que serà enviat en PDF.

Mètodes de pagament:

 • Es podrà fer el pagament a través de pagament amb targeta o per transferència manual.

Assegurança de cancel·lació d'inscripció:

 • El preu de l'assegurança de cancel·lació és de 45€.

 • Si per alguna raó l'alumne ha de cancel·lar la seva assistència al FIMValència 2023, se li tornarà la quantitat pagada per la matrícula íntegrament, menys la quantitat de l'assegurança de cancel·lació i una quota de transferència de 3€.

 • L'assegurança de cancel·lacions tindrà validesa fins al dia 30 de juny de 2023 inclosa. L'assegurança de cancel·lacions deixarà de tenir validesa el dia 1 de juliol de 2023. No es retornarà l'import pagat a les cancel·lacions efectuades a partir de l'1 de juliol de 2023.

 • Aquesta assegurança de cancel·lació afecta tots els productes contractats a la inscripció, menys a la contractació de l'allotjament.

Allotjament:

 • El festival tindrà a la vostra disposició allotjaments compartits amb altres alumnes del festival.

 • La data d'entrada serà el dilluns 17 de juliol a la tarda i la sortida el diumenge dia 23 de juliol al matí.

 • El preu és de 300€ per a 6 nits (50€ per persona i nit), sense esmorzar.

 • Si estàs interessat/da en contractar allotjament a través de nosaltres, recomanem que ens contactis abans de fer la inscripció per assegurar-ne la disponibilitat. Pots fer-ho a través de WhatsApp o trucant-nos al +34 611 60 36 97.

 • Els allotjaments seran compartits amb altres alumnes del festival del mateix sexe, d'edats similars i en llits separats.

 • Per contractar l'allotjament, l'alumne/a ha de ser més gran de 18 anys i haurà d'abonar una fiança de 50€ en metàl·lic que serà tornada en finalitzar el festival.

 • L'organització del festival no es responsabilitza de cap dany o perjudici ocasionat pels alumnes a l'allotjament.

 • Si en finalitzar la setmana l'hotel ens demana un cost per consum del minibar, aquesta quantitat serà reduïda de la fiança dels alumnes d'aquesta habitació a parts iguals, tret que ens indiquin el contrari.

 • Si per alguna raó l'alumne ha de cancel·lar l'allotjament durant la setmana del FIMValència 2023, se us retornarà la quantitat pagada per l'allotjament (330€), menys la quantitat de l'assegurança de cancel·lació (30€) i una quota de transferència de 3 €.

 • L'assegurança de cancel·lació de l'allotjament tindrà validesa fins al dia 30 de juny de 2023 inclòs. L'assegurança de cancel·lació deixarà de tenir validesa el dia 1 de juliol de 2023. No es retornarà l'import pagat a les cancel·lacions efectuades a partir de l'1 de juliol de 2023.

Dinars i dinars:

 • El restaurant-cafeteria del nostre edifici estarà obert ia la disposició de l'alumnat durant tot el festival.

 • Per assegurar la disponibilitat de menús de mig dia per a l'alumnat, recomanem contractar els àpats amb antelació juntament amb la matrícula. El restaurant ens ha ofert un preu reduït pels menús contractats amb antelació a 8€ (40€ els 5 dies).

 • No obstant això, també hi ha multitud de restaurants al voltant del centre, i fins i tot un centre comercial.

Una altra informació:

 • Tots els alumnes rebran una samarreta del festival.

 • Hi haurà cabines d'estudi per a tothom qui ho necessiti.

 • Tindrem una aula per poder deixar els instruments durant el dia.

 • La repartició de les classes la farà l'organització del festival. Si algun alumne/a necessita canviar alguna classe, ho haurà de fer directament amb els seus companys.

 • Si algun alumne/a arriba tard o no assisteix a alguna classe, no serà recuperable en cap cas.

 • Tots els alumnes tindran almenys una classe amb cada professor. Per a les classes addicionals, si l'alumne/a té alguna preferència respecte al professorat, ens ho pot fer saber.

Termes i condicions:

bottom of page